Pranešimai

Naujas parapijos puslapis

http://www.elektrenuparapija.lt Visa naujausia informacija bus keliama į naująjį parapijos puslapį.

Vokalinės muzikos festivalis šv. Cecilijos garbei

Vaizdas

Pasaulinė diena žuvusiems eismo įvykiuose atminti

Vaizdas

Vėlinių oktava

Vaizdas
Lapkričio 1 d. VISI ŠVENTIEJI Šv. Mišios aukojamos už parapiją 10 val. Vėlinių išvakarėse melsimės už mirusiuosius šv. Mišiose 18 val. Šv. Mišios baigiamos gedulinę procesija bažnyčios viduje. Lapkričio 2 d. MALDOS UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS) Melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose  10 val. ir 18 val. Šv. Mišios baigiamos gedulinę procesija bažnyčios viduje. Lapkričio 3 d. Sekmadienis, už parapiją Šv. Mišios 10 val. Melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose 12 val. Lapkričio 4-8 dienomis melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose 18 val. Lapkričio 9 d. melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose 10 val. Lapkričio 10 d. Sekmadienis, už parapiją Šv. Mišios 10 val. Melsimės už mirusiuosius Šv. Mišiose 12 val. Vėlinių dieną kunigas lankysis šiose Elektrėnų parapijos kapinėse: 15 val. Geibonių kapinėse; 15.15 val. Girnakalių kapinėse; 15.30 val. Migučionių kapinėse; 15.45 val. Kakliniškių kapinėse; 16 val. Sabališkių (Elektrėnų) kapinėse, pamaldų pradžia pr

Kviečiame į Šventojo Rašto paskaitų ciklą

Vaizdas

Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena

Vaizdas

Atlaidai 2019 08 25

Vaizdas

ATLAIDAI PIVAŠIŪNUOSE

Vaizdas
Vaizdas

Lietuvos vyskupų laiškas

Lietuvos vyskupų laiškas  Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant                                                                                                           2019 m. gegužės 8 d. Brangūs Lietuvos žmonės, mieli broliai ir seserys išeivijoje, Šiomis dienomis esame kviečiami apsispręsti ir balsuoti rinkimuose. Kiekvieno Lietuvos piliečio teisė ir pareiga yra išreikšti savo valią bei taip prisidėti prie visuomenės gerovės ir laisvės vystymosi. Todėl raginame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones atlikti savo pareigą ir balsuoti Lietuvos prezidento bei Lietuvos atstovų Europos parlamente rinkimuose. Kviečiame Jus rinktis atsakingai ir nesusivilioti gražiais, prieš kiekvienus rinkimus gausiai žarstomais pažadais. Prieš atiduodant savo balsą už kurį nors kandidatą vertėtų atkreipti dėmesį, ar jis gerbia žmogaus kilnumą, sąžinės ir religijos laisvę, brangina gyvybę nuo jos pradėjimo iki natūralios mirties, ar jam rūpi šeima, ar kandidatas pasisako