Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Vasario, 2010

Gavėnios pradžios skelbimai

Vasario 17 d., Gavėnios liturginio laiko pradžia – Pelenų diena. Šv. Mišios ir pelenų barstymo apeigos vyks 10 ir 18 val. Pelenų dieną visiems katalikams privalomas pasninkas. Pelenų dieną ir I Gavėnios sekmadienį bus renkamos aukos sudegusiai Labanoro bažnyčiai atstatyti. Pelenų dienos liturgijoje bus naudojami sudegusios Labanoro bažnyčios pelenai. Vasario 19 d. (penktadienis) – 17.30 val. bus apmąstomos Kryžiaus kelio stotys. Vasario 21 d. (I Gavėnios sekmadienis) – 9.30 val. bus giedami Graudūs verksmai. Nepamiškite atsinešti liturginių maldynų! Sekmadienio rinkliava bus skiriama sudegusios Labanoro bažnyčios atstatymui.

Malda už Tėvynę

Vasario 16-tąją, minint Lietuvos Valstybės Atkūrimo šventę, šv. Mišios Elektrėnų bažnyčioje bus aukojamos 10 val.

Padėka Žebertonių kaimo bendruomenei

Sausio 31 d. ir vasario 7 d. kunigas vikaras lankė Žebertonių kaimo gyventojų namus. Viso buvo aplankyta apie 40 "trobų". Kaimas darbštus, blaivus, bendruomeniškas. Parapijiečiai su didžiule pagarba kunigą sutiko savo namuose, atverdami ne tik namų, bet ir širdies duris. Nuoširdi padėka gerbiamam R. Geležiui, kuris organizavo kunigo priėmimą, lydėjo lankymo metu ir įamžino Žebertonių kaimo turtą - žmonių veidus.