Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Vasario, 2018

DĖL JAUNIMO GAVĖNIOS REKOLEKCIJŲ

Vaizdas
DĖL JAUNIMO GAVĖNIOS REKOLEKCIJŲ Prasidėjus gavėniai, noriu pakviesti Jūsų jaunimą į Gavėnios rekolekcijas. Siūlau du variantus: Trijų dienų jaunimo rekolekcijos (pažengusiems) „Būti Dieve ir leisti Dievui būti tavyje“, kovo 9-11 d. Trinapolio rekolekcijų namuose. Rekolekcijas ves Juozapas Marija Žukauskas OFM. Organizuoja bernardinų jaunimo centras. Registracija: bjcentras.lt. Auka 17 Eurų (dėl piniginės paramos kreiptis į KVJC mob. 868563473). Vienos dienos rekolekcijos (pradedantiems ir ne tik) „Jo žaizdomis esame išgydyti“, kovo 24 d. Elektrėnų parapijų namuose , adresu: Atgimimo a.1, Elektrėnai.  Pradžia 10 val. , pabaiga 19 val. Rekolekcijas ves ses. Fausta Palaimaitė SF. Organizuoja Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centras. Registracija: mob. 868563473. Auka 5 eurai. KVJC sielovadininkas kun. Rolandas Bičkauskas

VYSK. JUOZO MATULAIČIO MINTYS-PAMOKSLAS VASARIO 16-OSIOS PROGA

Vaizdas
VYSK. JUOZO MATULAIČIO MINTYS-PAMOKSLAS ELEKTRĖNŲ PARAPIJOS BAŽNYČIOJE  VASARIO 16-OSIOS PROGA Sveikinu visus tautiečius su garbinga Lietuvos valstybės šitmečio sukaktimi – Jubiliejumi!                Lietuvos dainius Bernardas Brazdžionis viename savo eilėraščių yra užrašęs: „Ąžuole, stovėk, kai vėtros plėšys, / ir nedrebėk, kai duobkasiai sueis iškast tavęs – / manų skliautų Apvaizdoje tu amžiais čia stovėsi, /kas neš manas kalvarijas, tas mano šventę švęs“. Lietuva, tą šimtmetį, per kurį Tave lydėjo karo audros, okupacijos ir tremtys – kaip likai gyva? Po Antrojo Pasaulinio karo popiežius Pijus XII Šventojo Petro aikštėje Romoje, rodydamas ranka į puošniąją baziliką, kalbėjo: „Jei kada nors iš šios bazilikos beliktų tik griuvėsiai, atminkit, kad tai nebūtų Bažnyčios pabaiga. Bažnyčia – tai žmonės, tkintieji, visi kartu ir kiekvienas atskirai...“ Po Antrojo Pasaulinio karo, kai didelė mūsų tautos dalis buvo ištremta, vienas rusų rašytojas taip aprašė