Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Sausio, 2018

Šv. Rašto paskaitos

Vaizdas

Jaunimo diena

Vasario 3-čią dieną mūsų parapijoje vyko ilgai laukta ir planuota jaunimo diena. Šią dieną pradėjome bendra malda prašydami Viešpaties užtarimo. Po to žaidėmė susipažinimo žaidimus, per kuriuos stengėmės pažinti vienas kitą dar labiau arba susipažinti su naujais žmonėmis. Vėliau gėrėme arbatą ir klausėmės liudijimų, kurių tema buvo pašaukimas. Apie šeimos gyvenimą mums liudijo mūsų parapijos šeima Arvydas ir Vita, o apie šventimus - kunigas Povilas Slaminis iš Širvintų. Iš liudijimų kiekvienas išsinešė gilesnį pažinimą, supratimą ir tikėjimą. Be abejo, dienos kulminacija buvo bendros Šv. Mišios ir Adoraciją, kurių metu meldėmės vieni už kitus. Praturtinę savo dvasią toliau dieną tęsėme linksmavakaryje: kartu šokome ir žaidėme lietuvių liaudies žaidimus. Tai buvo puiki repeticija prieš artėjantį mūsų valstybės šimtmetį! Jaunimo dieną užbaigėme kartu žiūrėdami filmą, kuriame kiekvienas stengėmės suprasti pasakomų žodžių daugybę ir jų tuštumą.    

"Alfa" rekolekcijos

,,Alfa” rekolekcijos įvyko! Žiemiškai šaltą ir labai slidų sausio penktadienį Elektrėnų parapijoje vykstančio ,,Alfa“ kurso kursantai su šeimos nariais ir bičiuliais vyko į rekolekcijas. Kas sutuoktinį, kas dukrą ar draugę pasivadinę drauge. Iš viso penki ekipažai :) , rūpestingai lydimi vikaro kunigo Tado Piktelio. Glaudėmės šiltuose ir jaukiuose Semeliškių parapijos namuose. Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčioje šventėme Eucharistiją, meldėmės ir giedojome... Širdyje prašėme malonių ir Dvasios prisilietimo... Žiūrėjome filmą ,,Trobelė“. Kartu išgyventa istorija palietė kiekvieną širdį. Dalindamiesi supratom, kad atleidimo klausimas artimas kiekvienam žmogui. Liko daug iškilusių klausimų ir tikriausiai neišsakytų minčių. Nuovargiui po savaitės rūpesčių ir darbų lipdant akis, išsiskirstėme ilsėtis. Šeštadienio rytmetį pradėjome šlovinimo giesmėmis ir maldos skaitiniais. Po sočių ir skanių pusryčių smarkiai darbavomės- dalyvavome Švento Rašto skaitymo pradžiamokslyje, kurį vedė Vilniau
Vaizdas
Elek trėnų parapijos ekonominės tarybos informacija Varpams, dedikuotiems Lietuvos valstybės atk ū rimo šimtmečiui, Palaimintajam Teofiliui Matulioniui, vyskupui, kankiniui ir Lietuvos Globėjui šventajam Kazimierui, jau aukojo: Mecenatas: UAB “Ivis” dr. Vytautas Paražinskas. Rem ėjai: UAB "B ūsto pasaulis" (Rimantas Raulinaitis, Vytautas Rastenis), Meilut ė Paražinskienė, Kristina Balnien ė, Aleksandras Klumbys, mons. Jonas Sabaliauskas, Darius Kmelnickas. Aukotojai: kun. Stasys Čiupala, Stanislovas Kutyzevas, Giedrius Sakalinskas, Ona Čiupailienė, Balčiūnų šeima, Arvydas Vyšniauskas, Viktorija Puškova, Eugenijus Stepon ėnas, Edmundas V ėželis, Pranciškus Apanavičius, Pranas Krilavičius, Marijona Zernajava, Aldona Petravičienė, Izidorius Povilaitis, Halina Dačkienė, Algimantas Vaiciukevičius, Albina Šeškevičienė, Stasys Moška, Elena Matonien ė, Stas ė Jakimavičienė, Jonas Pliskauskas, Jonas Radzevičius, Antanas Adomaitis, Raimondas Minkevičius, Romual