Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Balandžio, 2017
Vaizdas

Didysis Velykinis Tridienis

Vaizdas
Pamaldų tvarka Velykų Tridienyje Elektrėnų bažnyčioje  Didysis Ketvirtadienis  ( balandžio 13 d.)  šv. Mišios  Viešpaties Paskutinės vakarienės atminimui 19 val. Didysis Penktadienis  (balandžio 14 d.) Kryžiaus kelio stočių apmąstymas 18 val., Viešpaties kančios pamaldos   19 val. Didysis Šeštadienis  (balandžio 15 d.) nuo 9 val. kviečiame parapijiečius ateiti asmeniškai pasimelsti prie Kristaus kapo. Velyknakčio pamaldos   21 val. (atsinešame Krikšto žvakes ir indelį su vandeniu). Viešpaties Prisikėlimas - Šv. Velykos  (balandžio 16 d.) Velykų ryto pamaldos   8.00 val .  Antra Šv. Velykų diena  (balandžio 17 d.) šv. Mišios  10 val. Kaišiadorių vyskupo prašymu Velykų rinkliava bus skiriama paremti Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmę.

Velykinis Tridienis

Vaizdas
Paskutinės Vakarienės Mišiomis prasideda Velykų Tridienis, visų liturginių metų svarbiausias momentas. Šiomis dienomis Bažnyčia susikaupia tyloje, meldžiasi ir medituoja Viešpaties kančios, mirties ir prisikėlimo paslaptį. Dalyvaudami Didžiojo Ketvirtadienio, Penktadienio ir Velyknakčio apeigose prisiminsime paskutines Jėzaus žemiškojo gyvenimo valandas ir išvysime skaisčią Prisikėlimo šviesą.       Jeigu Krizmos Mišiose, kurios paprastai aukojamos Didžiojo Ketvirtadienio rytą pasaulio katedrose labiau išryškinama kunigystė, tai Paskutinės Vakarienės Mišių apeigos kviečia gilintis į Eucharistijos slėpinį ir jį kontempliuoti. Tai pagrindinis mūsų tikėjimo ir krikščioniškojo gyvenimo slėpinys. Kartu su Eucharistija Vakarienbutyje Viešpats įsteigė sakramentinę kunigystę, kad per amžius būtų tęsiama jo vienintelė Auka: "Tai darykite mano atminimui". Jis taip pat paliko naują broliškos meilės įsakymą. Mazgodamas kojas jis mokė savo mokinius, kad meilė turi virsti nuolankia ir

Albumas

Vaizdas
Bažnyčioje galima įsigyti foto menininko Vytauto Suslavičiaus paruoštą jubiliejinį albumą “...ir žodis tapo kūnu”, kuriame atsispindi mūsų parapijos ir bažnyčios istorija nuo 1990 met ų. Album ą galima įsigyti bažnyčios raštinėje arba bažnyčioje, prie įėjimo. S avikaina 18 eur ų.