Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gruodžio, 2011

MIELI PARAPIJIEČIAI

Vaizdas
Pagal bažnytinę teisę parapijos klebono pareiga yra kiekvienais metais aplankyti savo parapijiečius. Šiais metais lanko Elektrėnų gyventojus ir parapiją vikaras, kunigas Laurynas Visockas. Lankymosi metu pašventins jūsų butą ir palaimins jūsų šeimą, mielai pasikalbės su jumis jums rūpimais klausimais, registruos parapijai reikalingą statistinę informaciją. Prieš apsilankant kunigui jūsų name, parapijos atstovė su jumis suderins jūsų buto - šeimos aplankymo laiką. Šiuo metu kunigas lanko Saulės gatvėje gyvenančius parapijiečius. Elektrėnų parapijos kunigai

Sutuoktinių poras kviečiame

„Sutuoktinių pora turi neatimamą teisę kurti šeimą ir nuspręsti gimdymų tarpus bei vaikų skaičių, rimtai apsvarsčiusi prievoles sau patiems ir jau gimusiems vaikams, šeimai ir visuomenei, laikydamiesi vertybių hierarchijos ir derindamiesi prie objektyvios moralinės tvarkos, atmetančios kontracepciją, sterilizaciją ir abortą.“ (ŠEIMOS TEISIŲ CHARTIJA , 3 straipsnis , ŠVENTASIS SOSTAS, 1983 spalio 22) SUTUOKTINIŲ PORAS KVIEČIAME Išmokti Natūralaus šeimos planavimo metodo; Sėkmingai taikyti jį santuokiniame gyvenime; Atrasti visapusiškos bendrystės džiaugsmą; Gyventi pagal prigimtinį pašaukimą – būti Kūrėjais; Likti ištikimiems santuokinei priesaikai. 2012 m sausio - vasario mėn. Kaišiadorių vyskupijos Elektrėnų dekanato Šeimos centre vyks Natūralaus šeimos planavimo kursai. Šiuose kursuose prasminga dalyvauti abiems sutuoktiniams. Norinčius prašome užpildyti registracijos anketą ir registruotis el. paštu: jaukus.namai@gmail.com iki 2012 m. sausio 6 d. Kaišiadorių vyskupijos Elek

Skelbimas

Naujųjų Metų švenčių tvarka Elektrėnų bažnyčioje Gruodžio 29 d. Šv. Kalėdų V diena Šv.Mišios 18 val. Gruodžio 30 d. Šventosios Šeimos šventė. Šv.Mišios 10 ir 18 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Gruodžio 31 d. Šv.Kalėdų VII diena. Šv.Mišios 10 val. Po Šv.Mišių padėkos maldos už 2011metus. Sausio 1 d. 2012 Naujieji Metai; Švč.M.Marijos-Dievo Gimdytojos iškilmė Šv.Mišios 10 val.- suma. 12 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Sausio 8 d. Trys Karaliai. Šv.Mišios 8.30 val., 10 val.- suma, laiminami kreida, auksas ir smilkalai. 12 val. Melsimės už vaikus ir šeimas. Sausio 9 d. Kristaus Krikštas. Šv.Mišios 10 ir 18 val. Melsimės už vaikus, kurie yra pakrikštyti 2011m. mūsų bažnyčioje.