Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Liepos, 2013

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka

Vėlinių aštuondienis (oktava) Elektrėnų bažnyčioje Lapkričio 1 d. VISI ŠVENTIEJI Šv. Mišios 8.30 val. ir už parapiją 10 val. Vėlinių išvakarėse melsimės už mirusiuosius, šv. Mišios 18 val. Šv. Mišios baigiamos geduline procesija bažnyčios viduje. Lapkričio 2 d. MALDŲ UŽ MIRUSIUS DIENA (VĖLINĖS) Vėlinių aštuondienio (oktavos) pirmąją dieną melsimės už mirusiuosius. Rožinio malda 9.30 val., šv. Mišios 10 val. Šv. Mišios baigiamos geduline procesija bažnyčios viduje. Šv. Mišios 12 val. Lapkričio 3 d. SEKMADIENIS. Antroji oktavos diena Šv. Mišios 8.30 val. ir 12 val. Šv. Mišios už parapiją 10 val. Lapkričio 4 d. Trečioji oktavos diena Šv. Mišios 18 val. Lapkričio 5 d. Ketvirtoji oktavos diena Šv. Mišios 18 val. Lapkričio 6 d. Penktoji oktavos diena Šv. Mišios 10 val. ir 18 val. Lapkričio 7 d. Šeštoji oktavos diena Šv. Mišios 18 val. Lapkričio 8 d. Septintoji oktavos diena Šv. Mišios 18 val. Lapkričio 9 d. Laterano baziliko

Vakaras Negimusio kūdikio dienai paminėti

Vaizdas
Lapkričio 15d. 17.30 val . Elektrėnų bažnyčioje Lopšinė … negimusiems broliams Vakaras Negimusio kūdikio dienai paminėti 17.30 val. Rožinio malda. 17.55 val. Trumpas pranešimas apie minimą dieną. 18 val. Atgailos Šv. Mišios Negimusio kūdikio dienai paminėti. Melsimės už kūdikių netekusias motinas ir šeimas, išgyvenančias netekties skausmą, už visuomenės narius, kurie nepadėjo motinoms priimti teisingą sprendimą- išsaugoti gyvybę, už šiandien abejojančias motinas, už jaunimo skaistumą... 18.30 val. adoracija Švč. Sakramento. 19.30 val. žvakelių prie bažnyčios ir bažnyčioje uždegimas negimusiems kūdikiams atminti. Skambant lopšinių įrašams, dalijami lankstukai su informacija, kiek gyvybių žūsta nepastebimai. 20.00 val. Jaunimas renkasi programai apie gyvybę iki gimimo. Šeimos su vaikučiais Šeimos centre- žiūrėti skaidrių ir klausytis meditacinės muzikos. Kviečiame „Caritas“ ir “Gyvojo rožinio” narius, kt.maldos grupes, šeimas, jaunimą, visus, kuriems rūpi tautos ir v

Tikėjimo bendrystė ir LJD vaisiai

Vaizdas
Šių metų spalio 25- 26 dienomis, Semeliškių parapijos bendruomenės namuose, vyko Elektrėnų dekanato: Aukštadvario, Semeliškių, Beižonių, Vievio ir Elektrėnų parapijų bažnytinio jaunimo ir dalyvavusių Lietuvos jaunimo dienose jaunuolių susitikimas. Susitikimo tema: "Tikėjimo bendrystė ir LJD vaisiai". Šiame antrame dekanato jaunimo susitikimme daugiau  dėmesio buvo  skirta į susipažinimą vieni su kitais. Jaunimas dalinosi apie tikėjimo ženklus ir tikėjimo patirtis namų aplinkoje, mokykloje, tikybos pamokose, draugų rate ir bažnyčioje. Liudijo vieni kitiems, kaip atpažino savo gyvenime Dievo artumą. Taip pat dalinosi įspūdžiais apie Lietuvos jaunimo dienas, kokius tikėjimo vaisius patyrė ir iki šios dienos dalinasi ir vertina. Bendra malda žadino ieškoti kartu maldos būdų, kurių dėka Dievas galėtų priartėti ir maitinti jaunas širdis.

Atviras susitikimas

Vaizdas
2013 m. lapkričio 24 d. 11.10 val. Anoniminiai alkoholikai kviečia į atvirą susirinkimą Elektrėnų bažnyčios salėje. Į   jį   gali ateiti kiekvienas, kuris pageidauja išbristi iš alkoholio liūno ar padėti kitiems pasiekti blaivybę, susipažinti su mūsų 12 žingsnių sveikimo programa, daugiau sužinoti apie mūsų veiklą . Artimieji, darbdaviai, gydytojai, dvasininkai, socialiniai darbuotojai ir visi norintis sužinoti ir išgirsti daugiau apie šią ligą, esate kviečiami nelikti abejingi ir atvykti į atvirą susirinkimą. Esate bandęs nustoti gėręs ir jums nepavyko? Gal artimas žmogus turi problemų dėl alkoholio vartojimo? Gal Jūsų darbuotojas, bendradarbis, kolega ar klientas turi problemų dėl alkoholio vartojimo? Yra žmonių, kurie nori ir gali Jums ar Jūsų artimui per Jus padėti. Esate laukiami.

KRISTUS VISATOS VALDOVAS

Vaizdas
Lapkričio 24 d., sekmadienį Kristaus Karaliaus iškilmė Šią dieną baigiasi popiežiaus Benedikto XVI   paskelbti Tikėjimo metai.   9.15 val. Švenčiausio Sakramento adoracija 11.10 val. Anoniminiai alkoholikai kviečia į atvirą susirinkimą Elektrėnų bažnyčios salėje.  12 val. Kaišiadorių katedroje vyskupas Jonas Ivanauskas mūsų parapijiečiams iškilmingai įteiks Tikėjimo Išpažinimą, kaip simbolį užbaigiant švęsti Tikėjimo metus. Šventos Mišios įprastu laiku.

Elektrėnų dekanato Aukštadvario bažnyčioje pirmosios kunigo aukojamos Šv. Mišios

Vaizdas
Lapkričio 10 d. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas įšventino kunigu Saulių Kristapavičių, Širvintų parapijos diakoną, gimusį 1985 metais Aukštadvario parapijoje. Neopresbiteris Saulius Kistapavičius paskirtas Širvintų parapijos vikaru. Lapkričio 17 d. 15 val. neopresbiteris kunigas Saulius aukos pirmąsias - primicijines Šventas Mišias savo gimtojoje Aukštadvario Kristaus Atsimainimo parapijos bažnyčioje.

Parapijos jaunimo stovykla Varkalėse

Vaizdas

Šeimų stovykla

Vaizdas