Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugpjūčio, 2018

Atlaidai Elektrėnuose

Kaip ir kasmet atėjus vasaros pabaigai, taip ir šiemet rugpjūčio 26-ąją Elektrėnų parapija šventė titulinius Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės atlaidus. Po ankstyvųjų Šv. Mišių ir Švč. Sakramento adoracijos parapijos tikintieji rinkosi klausytis Kauno valstybinio choro (vad. Petras Bingelis) atliekamos giesmių pynės Marijai. Iškilmingoms Šv. Mišioms ir Eucharistinei procesijai vadovavo svečias kunigas Mozė Mitkevičius.  Šv. Mišių metu kun. M. Mitkevičius pašventino naują Prisikėlusio Kristaus vėliavą ir du – Šv. Motinos Teresės bei Pal. Teofiliaus Matulionio – paveikslus. Vėliavą Elektrėnų bažnyčiai padovanojo dailininkė – tekstilininkė Margarita Čepukienė, o 3 paveikslus, iš kurių vienas jau puošia bažnyčios raštinę, dailininkas Andrius Zakarauskas. Pirmasis – „Palaimintasis Teofilius Matulionis“. Paveikslo pagrindas – „suodžių juodos“ spalvos dažas, kuris yra tarsi nuoroda į tuometines nuotaikas. Tačiau Teofiliaus veidas aiškiai apibrėžtas skleidžiamos vidinės šviesos hori

Šv. Mišių laikas

Nuo rugsėjo 1 dienos keičiasi sekmadienio šv. Mišių laikas. Šv. Mišios sekmadieniais bus aukojamos 8.30 val., 10 val. (suma) ir 12 val.

Paveikslai ir vėliava

Vaizdas
“Palaimintasis Teofilius Matulionis” 2018 aliejus, drob ė 55x80 Yra toks dažas, pavadinimu “suodžių juoda”, kuris ir tapo bene pagrindinė ašis supamos erdvės aplink portretą. Ta suodina spalva, lyg nuoroda į tas vietų nuotaikas, kuriose buvo kalinamas, kilnojamas Palaimintasis Teofilius Matulionis. Suodinas rūkas gaubiantis Jo patirties įtapytą veidą. Portretas aiškiai apibrėžtas skleidžiamos vidinės šviesos horizontaliame formate. Tai klasikinis portretas su šiek tiek išdidinta proporcija, norint pabrėžti Teofiliaus svarbą. Jo svarba turėtų būti aiški net neuždėjus vyskupo atributų, o tik su suodinais marškiniais ir melancholišku žvilgsniu į kupiną nerimo pusę.  “Šv. Motina Teresė iš Kalkutos” 2018 drobė, aliejus 70x60 Portreto id ėjos pasirinkimą padiktavo Šv. Motinos Tereses apibūdinimas, kaip “Šventoji iš tamsos”. Šviesus spindulys atsirandantis neapibrėžtoje tamsioje erdvėje. Pasirinkau gan klasikinį jos atvaizdą suglaustomis rankomis. Pats

ATLAIDAI

Vaizdas