Susitikimas su vienuolėmis “ Žingsnis į Adventą”


2014 metų lapkričio 21 dieną katalikų Bažnyčia pradėjo oficialiai švęsti liturginius Pašvęstųjų metus, skirtus žmonėms, savo gyvenimą paskyrusiems vienuolystės pašaukimui. Popiežius Pranciškus pranešė, jog paskelbė šiuos metus Vienuolių metais, norėdamas atkreipti visos Bažnyčios dėmesį į vienuolystės misiją ir svarbą dabartiniame Bažnyčios gyvenime.Pasak popiežiaus, vienuolių gyvenimas yra kupinas malonės, todėl labai svarbu šiais metais melstis ir gausiai kalbėti visam pasauliui apie vienuolystėje glūdintį šventumą, gyvybingumą ir džiaugsmą.
Norint priartinti vaikučius prie vienuolystės pašaukimo, prasmės ir vienuoliško gyvenimo, Elektrėnų pradinėje mokykloje gruodžio 11dieną buvo organizuotas Elektrėnų dekanato mokyklų 4-5 klasių moksleivių susitikimas su vienuolėmis “Žingsnis į Adventą“.Pabendrauti su vaikas, pasimelsti, papasakoti apie pašvęstųjų gyvenimą atvyko  Šv. Jono apaštalinės seserys, Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyno vienuolės  Aurelija ir Regina.
Seserys vienuolės džiaugsmingai pasveikino taip gausiai susirinkusius į susitikimą ir pakvietė bendrai maldai - giesmei su animacijomis. Vaikus sužavėjo seserų paprastumas, nuoširdumas, betarpiškas bendravimas, skambantys gitaros akordai.
Seserys per žaidimus ir giesmes pasakojo vaikams apie vienuolių gyvenimą, pašaukimą, aiškino Advento prasmę ir džiaugsmingą jo šventimą.
Vaikai buvo sužavėti vienuolių nuoširdumu, o paraginus užduoti klausimus apie pašvęstųjų gyvenimą, jų pasipylė kaip iš gausybės rago.
Po susitikimo visi šventėme Agapę.
Buvo taip gera, kad niekas nenorėjo skirstytis į namus. Sesės dalijo popiežiaus Pranciškaus paveikslėlius, giesmių žodelius, mokė vaikučius prancūzų kalbos, mat jos yra atvykusios iš Šveicarijos ir Prancūzijos.
Vienuolės pakvietė atvykti į Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyną ir dar iš arčiau susipažinti su Pašvęstųjų gyvenimu.
Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų dekanato dekanui kun. Jonui Sabaliauskui už nuoširdžią pagalbą organizuojant susitikimą.
Tikybos mokytojos Marytė Kuliešienė, Rita Šabūnienė