Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Gegužės, 2017

Beatifikacijos iškilmės

Vaizdas
Kviečiame gausiai dalyvauti Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėse, kurios vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Tą sekmadienį Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose pamaldos nevyks įprastomis valandomis, nes kunigai dalyvaus beatifikacijos iškilmėse Vilniuje. Į sostinę iš Kaišiadorių katedros specialiame sarkofage bus atvežtas Garbingojo arkivyskupo kūnas. Iškilmei vadovaus Popiežiaus legatas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato.  Programa prasidės nuo 12 val., iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 14 val. Katedros aikštėje. Kiekvienas iškilmių dalyvis dovanų gaus specialią piligrimo knygelę, turės galimybę melstis prie būsimojo Palaimintojo relikvijų. Iš Elektrėnų autobusai nuo bažnyčios išvyks 11 val., sustos aikštelėje prie policijos komisariato ir parduotuvės „Ikiukas“. Dėl kelionės kreiptis į Eleną Janavičienę, tel.: 8650 99254 arba Danutę Sabonienę, tel.: 8601 38430.