Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugsėjo, 2015

Piligriminė kelionė

Vaizdas
Rugsėjo 21-22 d. (pirmadienį-antradienį) kviečiame į Piligriminę kelionę Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio pėdomis. Už kelionę (Lietuva-Latvija) ir nakvynę prašoma auka 25 €. Smulkesnė informacija el. paštu: gyvojoroziniodraugija@gmail.com arba tel. Nr.: 8655 63045, Jolanta Celiešienė.

Elektrėnų bažnyčioje bus pašventinta Šventojo Jono Pauliaus II - ojo koplyčia

Vaizdas
Rugsėjo 27 d. 11 val. Šv. Mišiose suteikus Sutvirtinimo sakramentą, Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas pašventins Šventojo Jono Pauliaus II - ojo koplyčią. Kviečiame  Elektrėnų parapijiečius ir visus šio krašto žmones dalyvauti šioje padėkos Dievui iškilmėje.

Vidinio išgydymo pamaldos Vievyje

Vaizdas
Rugsėjo 22 d. (antradienį) 17.30-20.00 val. Vievio šv. Onos bažnyčioje vidinio išgydymo vakaras "Įženk į Viešpaties šviesą". Pamaldoms vadovaus misionierius kun. dr. Zacharias Thudippara iš Indijos.

SIDABRINIAI PARAPIJOS ATLAIDAI

Vaizdas

Šventojo Jono Pauliaus II - ojo skulptūra ir vitražai

Vaizdas
Elektrėnų parapijos atstovai apžiūrėjo dirbtuvėse Šventojo Jono Pauliaus II - ojo skulptūrą ir vitražus, kurie papuoš ir dvasiškai pagyvins mūsų bažnyčios meninį ir sakralinį interjerą. Skulptorius Mindaugas Junčys  Dailininkė Nijolė Vilutytė Meno ekspertas Vytautas Taracevičius ir parapijos tarybos narys Kęstutis Vaitukaitis Šv.Jono Pauliaus II-ojo koplyčios įrengimo darbus atlieka UAB „Rudmarma“ darbuotojai