Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Vasario, 2016

Vidinio išgydymo pamaldos

Kovo 12 d. (šeštadienį) 18.00-21.00 val. Vievio šv. Onos bažnyčioje vidinio išgydymo pamaldos. Vakarą pradėsime Eucharistijos šventimu; pamaldoms vadovaus misionierius iš Lenkijos Marcin Zieliński (Głos Pana bendruomenė).

Žinia gavėnios proga: „Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos“

Vaizdas
1. Marija – Bažnyčios, kuri evangelizuoja, nes yra evangelizuota, paveikslas Bulėje dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo raginau šių Jubiliejaus metų gavėnią dar intensyviau išgyventi kaip ypatingą metą Dievo gailestingumui švęsti ir patirti (plg. Misericordiae vultus, 17). Kviesdamas klausytis Dievo žodžio ir prisidėti prie iniciatyvos „24 valandos Viešpačiui“ siekiau pabrėžti, kad Dievo žodžio, ypač pranašiško žodžio, maldingam klausymuisi teiktina pirmenybė. Dievo gailestingumas yra skelbimas pasauliui: tą skelbimą kiekvienas krikščionis pašauktas patirti tiesiogiai. Todėl šią gavėnią kaip Dievo artumo ir atlaidumo konkretų ženklą kiekvienam išsiųsiu Gailestingumo misionierius. Priėmusi Gerąją Naujieną, praneštą jai arkangelo Gabrieliaus, Marija savo giesmėje Magnificat pranašiškai gieda apie gailestingumą, kurio kupinas Dievas ją pasirinko. Mergelė iš Nazareto, Juozapo sužadėtinė, per tai tampa tobulas paveikslas evangelizuojančios Bažnyčios, nes pati yra eva

Pelenų trečiadienis

Vaizdas
Vasario 10 d. Pelenų trečiadienis (liturginė iškilmė). 18 val. Šv. Mišių liturgijoje šventinami pelenai ir atgailos ženklan užberiami tikintiesiems ant galvų. Privalomas pasninkas – abstinencija, t.y., galima vieną kartą pavalgyti sočiai, o kitus du kartus tik užkąsti. Nuo pasninko atleidžiami ligoniai ir vaikai iki 7 metų. Gavėnios sekmadieniais 9.30 val. kviečiame bendruomeniniam Graudžių verksmų giedojimui (atsinešti liturginį maldyną arba giesmyną). Gavėnios penktadieniais 17.25 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas (vadovauja įvairios parapijos grupės). Vasario 11 d. Pasaulin ė ligonių diena. Ketvirtadieni 16 val. kunigas lankysis Elektrėnų miesto ligoninėje, kurioje apklausti ligoniai galės atlikti išpažintį, priimti Švč. Sakramentą ir Ligonių sakramentą. Parapijiečiai, kurie yra ligoniai ar yra silpnos sveikatos - senyvame amžiuje, kviečiame artimuosius iki vasario 11 dienos pranešti kunigui, kad namuose suteiktų reikalingus ligoniui sakramentus. 18 val. Šv. Mišios
Vaizdas
Elektrėnų ir Vievio šeimų nuotraukos iš rekolekcijų sausio 29-30 dienomis Pavilnyje https://goo.gl/photos/jYFAJSSYPGK9ADfq5 Smagu prisiminti :)