Šlovinimo Dovanos Atnaujinimo Dienos


                    Šių metų lapkričio 14 – 16 dienomis Elektrėnų parapijos jaunimas kartu su kitu Kaišiadorių vyskupijos jaunimu bei vievio šeimomis šventė Šlovinimo dovanos atnaujinimo dienas (ŠDAD) Vievyje.
                      Penktadienio pavakarę į Vievio pradinę mokyklą susirinko daugiau nei šimtas tikinčio, džiugaus bei puikiai nusiteikusio jaunimo ir kelios džiaugsmu trykštančios šeimos. Tą vakarą visi ŠDAD dalyviai turėjo galimybę susipažinti vieni su kitais, pabendrauti su senais draugais ir bičiuliais.
Po vakarienės giesme meldėmės už susirinkusiuosius ir dar atvykstančiuosius renginio dalyvius, vadovus, organizatorius bei savanorius. Vėliau jaunimas ir šeimos mokyklos sporto salėje dvi valandas šoko lietuvių liaudies šokius. Po jų turbūt nebuvo nei vieno, kurio veidas nebūtų įgavęs ryškiai raudonos spalvos ir nuostabios šypsenos veide.  
  Šlovinimo dovanos atnaujinimo dienų susitikimas buvo įdomus ir tuo, kad dalyviai nemiegojo visi kartu viename pastate, o gyveno Vievio parapijos šeimose, kurios su džiaugsmu jaunimą priėmė. Taigi, po šokių penktadienio vakarą ŠDAD dalyviai baigė malda ir buvo paskirstyti į su meile laukiančias šeimas.
                      Šeštadienio rytą visi iš jaukių namų, kuriuose nakvojo, susirinko Vievio Šv. Onos bažnyčioje ryto maldai, po jos laukė pusryčiai „Sėkmės užeigos“ kavinėje. Skaniai pavalgę, dalyviai suskubo į mokyklą, kurioje vyko kunigo Algirdo Akelaičio mokymas. Jo metu buvo plečiama šlovinimo sąvoka, kuri daugeliui iki šiol siejosi  tik su giedojimu.

Netrukus po mokymo išsiskirstėme į keturias darbo grupes, kurioms vadovavo vienuolės benediktinės, kunigas L. Visockas ir klierikas I. Ramanauskas. Po dienos maldos ir labai skanių ir sočių pietų vėl rinkomės į mokyklą antrajam kun. A. Akelaičio mokymui ir darbui grupėse.
                      Vakare drauge su Vievio parapijos tikinčiaisiais šventėme Šv. Mišias, o po vakarienės rinkomės į bažnyčią dar stipriau savo Širdimis šlovinti Viešpatį. Tuo metu galėjome švęsti susitaikinimo sakramentą ir melstis užtarimo malda. Atėjus laikus, vėl išsiskirstėme į laukiančias šeimas.
                     

Sekmadienį ryte atsisveikinę su šeimomis, kurios su džiugia širdimi dvi dienas dalijosi savo namų šiluma su ŠDAD dalyvavusiu jaunimu, visi dalyviai po maldos ir pusryčių rinkosi su Vievio parapijos bendruomene švęsti Šv. Mišias. Po Jų, su meilės pripildyta širdimi, visi patraukė pradinės mokyklos link: į paskutinį mokymą.

Kartu pavalgę paskutiniuosius pietus, su kai kuriais dalyviais jau atsisveikinome iki kito susitikimo, o su kitais skubėjome į bažnyčią dar kartą pašlovinti mūsų Viešpatį. Pasibaigus renginiui, atėjo metas ištarti: „iki pasimatymo“.
Kad ir kaip būtų buvę gaila, Šlovinimo Dovanos Atnaujinimo Dienos pralėkė tarytum viena akimirka, tačiau visų mūsų širdyje tikrai paliko didelį pėdsaką: sustiprino bendrystę su Jėzumi Kristumi bei vieni su kitais ir leido dar stipriau išgyventi tikėjimo džiaugsmą.

 Mintimis pasidalino Rimantė Jagelavičiūtė