Kviečiame į švč. Sakramento adoraciją

Rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Ruošiantis susitikimui su Šventuoju Tėvu kviečiame popiežiaus atvykimo išvakarėse į švč. Skaramento adoraciją, kuri prasidės po vakaro šv. Mišių 18.30 val. Melstis už popiežiaus vizitą prašant, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią.