Advento rekolekcijos jaunimui

Gruodį Elektrėnų parapijos jaunuoliai pradėjo ruošdami savo širdis artėjančiam Kristaus gimimo stebuklui. Diena prasidėjo nuo staigmenos, nes pamačius į parapijos salę ateinantį muzikos mokytoją Česlovą Kriščiūną, kuris kartu atsigabeno gausybę instrumentų, turbūt ne vienoje galvoje gimė klausimas "tai kas gi čia dabar vyks?" O vyko štai kas - artimiau susipažinome su liaudiškomis advento tradicijomis ir svečio atsinešti instrumentai neilgai trukus skambėjo jaunuolių rankose pritardami lietuviškoms advento dainoms. Taip pat sulaukėme ir antrojo svečio - kunigo Kęstučio Dvarecko, kuris savo mokymais liudijo Dievo meilę mums. Vėliau, padedant Širvintų parapijos choreliui kartu šlovinome Dievą giesmėmis. Šlovinimo metu buvo galimybė priimti Viešpaties Gailestingumą ir atlikti susitaikinimo Sakramentą, o galiausiai viską vainikavo Šventosios Mišios. Elektrėnų parapijos jaunimas nuoširdžiai dėkoja svečiams už prasmingai praleistą laiką bei pripildytas širdis.