Elektrėnuose vyko KVŠC rekolekcijos

Elektrėnuose vyko KVŠC rekolekcijos!
Prasmingai ir jautriai adventas prasidėjo Elektrėnų dekanate. Gruodžio pirmąjį šeštadienį Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje vyko rekolekcijos Kaišiadorių vyskupijos šeimos centro (KVŠC) šeimoms ir savanoriams. 
KVŠC vadovė J.Bernatonienė išklausė, kuo gyvena vyskupijos šeimos centrų koordinatoriai Širvintose, Želvoje, Vievyje, Elektrėnuose. Buvo  peržvelgti svarbiausi šeimos institutą liečiantys klausimai, pažymėtos būsimos  veiklos gairės. 
Kiek vėliau rinkosi Elektrėnų parapijos ,,alfa" kurso komanda,- gausiausi šių rekolekcijų dalyviai. Čia pat, tik kitoje salėje, vyko Elektrėnų jaunimo, besiruošiančio Sutvirtinimo sakramentui, rekolekcijos... Jų pradžioje, tarsi įvade, buvo smalsu pasiklausyti Česlovo Kriščiūno, svečio iš Kaišiadorių, giedamų adventinių giesmių ir pagiedoti drauge. Vėliau prasidėjo svarbiausia rekolekcijų veikla- kun. L.Visocko konferencija apie džiaugsmą šeimoje ir mąstymas tyloje. Kiekvienas savo širdyje svarstė labai svarbų džiaugsmo - liūdesio klausimą. Daugeliui klausytojų tai buvo vaisingas rekolekcijų laikas. Vėliau dalyviai tai liudijo pasidalinimuose. Pakiliai ir nuoširdžiai Viešpatį adoravome drauge su Širvintų parapijos jaunimu. Ir vyresnieji, ir jaunimas, tarsi viena šeima, dalyvavome Sutaikinimo sakramente, nuoširdžiai ir atsakingai įžengėme į adventą,- laiką, kai širdys ir sąžinės ruošiamos Viešpaties Užgimimui. Gražiai persipynė šios dvejos rekolekcijos: visi kartu meldėmės Šv.Mišiose, giedojome iš širdies. Prašėme Dangaus malonių iškeliavusioms Dievop KVŠC savanorėms, meldėme globos ir pagalbos mūsų šeimoms ir visiems savanoriams, tarnaujantiems gyvybei, šeimai, darnai. 
                  Elektrėnų dek. ŠC koordinatorė V. Norkūnienė