Rugpjūčio 29 d., 19 valandos Šv. Mišiose buvo pašventintas 
Kryžius, kurį išdrožė parapijietis Bruno Margevičius.
Šv. Kryžius yra pakabintas katechetinėje klasėje.

Bažnyčios konsekravimo 20 metinių proga,
rugsėjo 4 diena, po 10 val Šv. Mišių šventoriuje šventinsime naują Kryžių.
Kviečiame parapijiečius dalyvauti
Šventoriaus Kryžių padovanojo Elektrėnų seniūnija