Iki spalio 2 dienos kviečiame tėvus, kurių vaikai šiemet ruoštųsi I Komunijai Elektrėnų bažnyčioje, užsiregistruoti pas parapijos katechetę Marytę Kuliešienę.

Iki spalio 5 dienos kviečiame mūsų parapijos jaunimą taip pat suaugusiuosius, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento ir norinčius ruoštis šiemet priimti Sutvirtinimo sakramentą Elektrėnų bažnyčioje. Dėl informacijos kviečiame kreiptis į kun.Lauryną.

Elektrėnų parapijoje įprasta tvarka Pirmos Komunijos sakramentui ruošiasi 4 klasės (pradinukai) ir vyresni+suaugę, o Sutvirtinimo sakramentui ruošiasi 9 klasės (I gimnazijos) moksleiviai, vyresni ir įvairaus amžiaus suaugę, kurie nėra priėmę šio sakramento.  Pirmoji Komunija ir Sutvirtinimo sakramentai yra švenčiami gegužės mėn ir yra privalomi visiems pakrikštytiems asmenims, kurie dar nėra jo priėmę.