„Laimingiausias pasauly žmogus, kuris už duoną privalo dėkoti tik dangui. Ir savo rankoms.
Laimingesnis už laimingiausią – kuris turi kuo pasidalinti.“
(Kun. B. Bulika)


MIELI  ELEKTRĖNŲ  PARAPIJOS  ŽMONĖS,

šiais metais rugpjūčio 21 dieną švęsime Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios konksekravimo 20 metų jubiliejų. Ta proga mūsų bažnyčia visus parapijiečius ir svečius nori sutikti atsinaujinusi ir gražesnė.
Jau atlikti bažnyčios vidaus dažymo darbai, įrengta Krikštykla, Šv. Jono Pauliaus II-ojo koplyčia, pastatyta Šv.Jono Pauliaus II-ojo skulptūra. Taip įvertinta šio didžio popiežiaus artumas Lietuvai, remiant mūsų nepriklausomybės siekius bei dvasinį atgimimą.
Kuriami vitražai, kurių vienas jau papuošė Šv.Jono Pauliaus II-ojo koplyčios langus, o kitas papuoš Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės koplyčios langus. Sakoma, kad žmogus, kaip ir langas su vitražais, gražus apšviestas saulės, bet tikrasis jo grožis atsiskleidžia nuo vidinės šviesos. To nori Kristus ir to siekia Bažnyčia.
Norime, kad mūsų bažnyčia būtų graži ir iš išorės. Jau pradėti bažnyčios išorės  remonto ir dažymo darbai. Šiems darbams atlikti, reikia visų mūsų solidarumo ir susitelkimo.
Maloniai kviečiame prisidėti aukomis prie šių bažnyčios  atnaujinimo darbų.  Šv. Raštas ragina mus  dosniai duoti ir moko, kad dosnumas niekada nelieka nepastebėtas: „Duokite, ir jums bus duota. <...> Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“ (Lk.6,38).
Savo skirtą auką galite paaukoti bažnyčios raštinėje ar pervesti į Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės sąskaitą Swedbanke LT597300010002503049, į. k. 1911243269.
Telaimina Dievas visus, kurie myli savo parapiją ir Dievo šventovę  joje.

Elektrėnų parapijos klebonas  mons.Jonas Sabaliauskas
Elektrėnų parapijos pastoracinė taryba