Kviečiame tarnauti Dievui bendruomenėje

Kviečiame galinčius ir norinčius bažnyčios narius  skaityti skaitinius - skelbti Dievo Žodį Šv. Mišiose, kreiptis į kun. Lauryną tel. 867844482

.