Rugsėjo 1 diena baigti bažnyčios bokštų remonto - dažymo darbai.
Dažymo darbus atliko: Aleksandras Asafkinas, Marius Subata,
Ernestas Karpičius ir Raimondas Stapulionis.
Bažnyčios bokštų remonto dažymo darbai atlikti dėka 
Lietuvos Energijos, Elektrėnų savivaldybės ir ištikimųjų parapijiečių.