PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠILUVĄ

  Šiluva-nedidelis miestelis Žemaitijoje, netoli Raseinių. Jis garsus tuo, kad čia 1608 metais pasirodė Šv. Mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi. Šiluvoje Marija išsakė didžiausią savo troškimą – kad būtų garbinamas jos Sūnus. Šiluva yra viena iš 5 vietovių Europoje, kur Marijos pasirodymas oficialiai pripažįstamas katalikų bažnyčios. Tai pirmas žinomas Marijos pasirodymas.
   Tėvynės laisvę išmeldusiems ir nepriklausomą, orų gyvenimą kuriantiems Lietuvos žmonėms Šiluva ir toliau yra lankoma bei puoselėjama piligriminė šventovė. Atkūrus Nepriklausomybę, kasmet rugsėjo pradžioje gausiai Šiluvą lankantys piligrimai iš Lietuvos bei užsienio šalių dalyvauja visas aštuonias dienas trunkančiuose Šilinių atlaiduose. Šiemet Mergelės Marijos Gimimą švenčiame popiežiaus Pranciškaus paskelbto ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metu.
   Rugsėjo 10 dieną keturiasdešimt aštuoni Elektrėnų Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos piligrimai dalyvavo Šilinių atlaiduose. Meldėmės už šeimas, kad jas globotų Gailestingumo Motina. Dėkojome Dievui už Santuokos sakramentu teikiamas malones. Sutuoktiniai, kurie dalyvavo Šv. Mišiose, atnaujino santuokos sakramento įžadus. Kelionės metu ir prieš Šv. Mišias kalbėjome Rožinį, meldėmės, kad išmoktume priimti vienas kitą kaip brolį ir seserį, branginti ir saugoti savo šalį. Meldėmės už kunigus, taip pat savo intencijomis.
   Visų piligrimų vardu nuoširdžiai dėkoju Elektrėnų Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos klebonui monsinjorui Jonui Sabaliauskui už patogų autobusą ir galimybę nuvykti į atlaidus, kunigams Laurynui ir Stasiui už maldas ir nuolatinį rūpestį piligrimais. Nuoširdžiai dėkoju visiems piligrimams už maldas, susikaupimą, vienas kito supratimą... Galime pasidžiaugti, kad visos šiais metais planuotos piligriminės kelionės įvykdytos.
                                                                                                                                                            Elena Janavičienė