Žolinės šventimas mūsų bažnyčioje

Elektrėnų bažnyčioje
rugpjūčio 15 dieną, švęsime
Švč. M. Marijos ėmimą į dangų iškilmę
Šv. Mišios – 10 val.

Žolinės Šv. Mišiose šventinami  šių metų derliaus vaisiai ir žolynai.
Švč. Mergelė Marija, (Dievo) Jėzaus Kristaus Gimdytoja, su siela ir kūnu buvo paimta į dangiškąją garbę. Šį Bažnyčios tikėjimą, perduotą tradicijos, popiežius Pijus XII iškilmingai 1950 m. paskelbė dogma, tai yra visiems tikintiesiems privaloma tikėti tiesa.