Piligriminė kelionė į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą ir Kryžių kalno atlaidus

Paskutinį liepos savaitgalį 40 piligrimų iš Elektrėnų dekanato išvykome į kelionę, kurios metu aplankėme Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą ir dalyvavome Kryžių kalno atlaiduose. Kelionės metu mus lydėjo malda,rimtis,susikaupimas...
Artėjant prie Šiaulių iš tolo matėsi baltas, grakštus, 70 m aukščio Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros bokštas.11 valandą dalyvavome Šv. Mišiose katedroje.
Katedra iškyla virš miesto ne tik dėl savo aukščio, bet ir dėl to, kad stovi ant aukštumos, prie ežero slėnio krašto. Katedros titulas bažnyčiai suteiktas 1997 m., popiežiui Jonui Pauliui II įsteigus Šiaulių vyskupiją. Apie tai ir katedroje esančias koplyčias mums maloniai sutiko papasakoti katedros klebonas teol. ir bažn. t. lic. Egidijus Venckus.
Liepos 31 d., sekmadienį, dalis tikinčiųjų kaip ir kiekvienais metais nuo Šiaulių katedros į Kryžių kalną atėjo pėsčiomis. Piligrimams vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Per Šiaulius eita su giesme. Vyskupas lėtesnes giesmes keitė džiugiomis, kurios liejosi šypsenomis, pakeltomis rankomis, spartesniu žingsniu. Už Šiaulių pradėta kabėti Rožinio malda. Keliaujančiuosius pavijome už miesto, prie jų prisijungė ir 3 mūsų piligrimės,kiti vykome autobusu. Visus šiek tiek atgaivino lietus, tačiau Kryžių kalne visų šv. Mišių metu buvo giedra ir saulėta. Prieš šv. Mišias vykusių Susitaikinimo ir Atgailos pamaldų metu diakonas Elijas Černiauskas giedojo savos kūrybos giesmes, priminė Dievo gailestingumo malonę, aiškino susitaikinimo sakramento svarbą, siūlė kreiptis į Kryžių kalno šone laukiančius kunigus.
Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, koncelebravo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas Juozas Matulaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Pamokslą gausiai į atlaidus susirinkusiems tikintiesiems sakė vyskupas Jonas Kauneckas. Pasiūlęs įsižiūrėti į meilės simbolį kryžių, remdamasis grožine literatūra, žiniasklaidos pranešimais, sava patirtimi, vyskupas atkreipė dėmesį į vieną didžiausių Lietuvos kryžių – alkoholizmo problemą.
O svarbiausia vyskupo Eugenijaus Bartulio mintis kelionės dienai buvo: „Viešpatie, perkeisk mano širdį, kad ji taptų ryžtinga tyriems darbams“.
Nuoširdžiai dėkoju visiems piligrimams už maldas, susikaupimą, vienas kito supratimą...
Piligrimų vardu nuoširdžiai dėkoju Elektrėnų Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos klebonui monsinjorui Jonui Sabaliauskui už galimybę dideliam būriui piligrimų nuvykti į atlaidus.

Elena Janavičienė