Parama Elektrėnų bažnyčios remontuiŠiais metais Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapija pateikė paraišką „Lietuvos energijos“ paramos fondui, prašydama skirti finansavimą bažnyčios stulpų remontui. Per šį fondą paramą skiria ir Elektrėnuose veikianti elektros ir šilumos energijos gamybos įmonė „Lietuvos energijos gamyba“, AB.

Džiugu, kad parapija pateko į vienuolikos laimingų pareiškėjų, gavusių regioninio lygmens paramą, sąrašą. Paramos fondas mūsų pateiktam projektui skyrė 30000 eurų. Įgyvendinant projektą planuojama suremontuoti ir nudažyti bažnyčios kryžius.

Priminsime, kad Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčios istorija prasidėjo kartu su atgimimu, kai 1988 metų rudenį prašymą leisti Elektrėnuose įkurti parapiją ir pastatyti bažnyčią savo parašais parėmė apie 2 tūkst. gyventojų. 1989 m. vasarą pirmuoju Elektrėnų klebonu paskirtas kun. Jonas Sabaliauskas, nors formaliai nauja parapija, kuriai priskirtas tiktai Elektrėnų miestas, įsteigta 1990 m. pradžioje. 1990 m. birželio 30 d. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis pašventino būsimos bažnyčios kertinį akmenį. 1996 m. liepos 28 d. šventovė iškilmingai konsekruota dalyvaujant apaštaliniam nuncijui Lietuvoje arkivyskupui Justo Mulor Garcia.

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčia stovi Elektrėnuose, netoli Elektrėnų marių šiaurinės pakrantės. Joje vykdomos ne tik religinės apeigos, bet ir rengiami atgailos vakarai, religinės muzikos koncertai.

Modernios architektūros bažnyčia, iškilusi monotoniško miesto panoramoje, tapo Elektrėnų simboliu. Bažnyčios eksterjero akcentas – puslankiu išlenktas portalas, kurį sudaro stačiakampė arka su kryžiumi ir šeši vertikalūs kiaurapjūviai kryžiai. Didingas portalas vaizduoja septintą krikščionybės šimtmetį Lietuvoje. Maldos namai – tiek religinių apeigų, tiek tikinčiųjų bendruomenės susibūrimų vieta, pastačius bažnyčią 1996 m. iki šiol nebuvo atnaujintas bažnyčios fasadas. Nuo bažnyčios eksterjero akcento - šešių kiaurapjūvių kryžių ir stačiakampės arkos nutrupėję fasadiniai dažai, todėl jie prarado estetinį vaizdą.

Šiais metais rugpjūčio 21 dieną švęsime Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios konksekravimo 20 metų jubiliejų. Ta proga mūsų bažnyčia visus parapijiečius ir svečius nori sutikti atsinaujinusi ir gražesnė. Daug gražių darbų atlikta bažnyčios viduje. Norime, kad mūsų bažnyčia būtų graži ir iš išorės. Jau pradėti bažnyčios išorės remonto ir dažymo darbai. Šiems darbams atlikti, reikia visų mūsų solidarumo ir susitelkimo. Šv. Raštas ragina mus dosniai duoti ir moko, kad dosnumas niekada nelieka nepastebėtas.

„Lietuvos energijos“ paramos fondas 2016 m. iš viso parems 25 veiklas ir projektus, kurie labiausiai atitiko fondo kriterijus bei prioritetus. Nacionaliniu lygiu parama buvo skirta pagal 14 paraiškų. Regioniniu lygiu (11 remiamų projektų) parama skirstyta bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje veikia grupės įmonės, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms.


Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių karalienės parapijos ekonominė taryba