Pradėkime naujus mokslo metus su maldaRugsėjo 4 d.. sekmadienį, 11.20 val. LRT HD kanalu iš Vatikano bus transliuojamos pal. Motinos Teresės iš Kalkutos kanonizacijos šv. Mišios.


Rugsėjo 4 d. 12 val. Šv. Mišiose melsimės už naujuosius mokslo ir studiju metus, prašydami Dievo palaimos moksleiviams, mokytojams ir studentams.