Jaunimo susitikimų diena „Žmogus: mylėti, NE naudoti“ Kaune (2014 01 18)


  Daugiau kaip 400 jaunuolių, 30 savanorių ne tik iš Kauno šeštadienį dalyvavo nuotaikingoje ir gerų atsiliepimų sulaukusioje Jaunimo susitikimų dienoje „„Žmogus: mylėti, NE naudoti“. Pirmoji jos dalis surengta pilnutėlėje arkivyskupijos konferencijų salėje. Čia klausytasi kun. Erasto Murausko žodžio, Žano Talandžio, Remigijaus Kalakausko pasidalijimų; žiūrėta jaunųjų atlikėjų kurtų pantomimos vaizdelių; atskirose auditorijose grupėmis kalbėta apie draugystę, meilę, savęs pažinimą, lytiškumą, klausytasi sužadėtinių, sutuoktinių liudijimų. Vakarinė dalis su krikščioniška muzika bei šokiais vyko muzikiniame klube Kauno senamiestyje.
  Renginį vedė Rūta Godliauskaitė ir Gintas Petkevičius. Organizavo Kauno arkivyskupijos jaunimo lytiškumo ugdymo programų koordinatorė Agnė Grigaitytė, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras bei Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto studentai. Dalyvavo jaunimas iš Alytaus, Anykščių, Babtų, Birštono, Čekiškės, Elektrėnų, Garliavos, Jiezno, Jonavos, Jurbarko, Kauno, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Panevėžiuko, Prienų, Raseinių, Raudondvario, Rumšiškių, Stakliškių, Šiluvos, Vilkaviškio ir Vilniaus.
  Trumpai pažaidę bei kartu su „Gyvųjų akmenų“ jaunimu Dievą pašlovinę renginio dalyviai klausėsi kunigo Erasto Murausko pasidalijimo tema „Žmogaus lytiškumas ir orumas“. Kunigas Erastas pabrėžė, kad be Šventosios Dvasios pagalbos nesuprasim jo žodžių , o be Jos malonės nebus meilės gelmės. Anglies ir deimanto cheminė sudėtis yra ta pati, tačiau jie skiriasi vienas nuo kito. Dievas norėjo, kad žmogus būtų kaip deimantas, o jis nupuldamas subyrėjo į anglies gabalą. Sutrūkinėjo ryšiai, atsirado baimės, nepasitikėjimas. Žmogus susitraukė, jis net pats nepajėgia savęs mylėti. Kristus atėjo, kad mus iš viso to išlaisvintų.
  Lytiškumas yra Dievo dovana, bet ji turi būti teisingai naudojama. Net angelams ši dovana nebuvo suteikta, jie yra grynosios dvasios. Žmogus gali gimdyti, tuo Dievas su juo dalijasi. Gaila, kad žmogus apsiriboja tik gyvuliškumu. Meilė yra troškimas ir pastangos kitą padaryti laimingą, net jeigu tai nebūtų lengva. Jeigu vyras stengiasi, kad žmona būtų laiminga, o žmona stengiasi, kad vyras būtų laimingas – laimingi bus du žmonės ir jų vaikai. Jeigu sutuoktiniai kovoja tarpusavyje už savo teisies, bus nelaimingi ir patys, ir jų vaikai augs baimėje.
  Kalbant apie orumą, pabrėžta, jog jo neturintis žmogus yra silpnas, juo galima manipuliuoti. Dievas nori, kad būtume savimi. Kai Šventoji Dvasia nužengia, mūsų talentai trykšta iš mūsų. Dievas nori mūsų vidinio grožio, nuostabumo, ir mes turime tai atrasti. Lytiniai santykiai be meilės – kaip smėlis. Suspaustas saujoj išbyra pro pirštus ir lieka vos kelios smiltelės, pamėkliški prisiminimai. Aukštesnė pakopa – erosas, kai pakaitintas smėlis tampa stiklu, kuriuo galima pasigrožėti. Bet jeigu iš stiklo nušlifuosim lęšį, pro jį galima matyti mikropasaulį. Atsivers tokių dalykų, kokių neįsivaizduojam.
  Kun. Erastas Murauskas kvietė jaunimą gerbti save, atsiverti Meilei, kuri yra Dievas. Daugelis žmonių iš pradžių buvo nuobodūs, bet Dievas juos padarė nuostabiais šventaisiais.
  Savanoriai šiame renginyje parodė keletą pantomimos vaizdelių – draugystės ir meilės istorijas.
  Sugrįžus po arbatos pertraukėlės gyvenimo patirtimi dalijosi Žanas Talandis. Sakė buvęs jaunas vaikinas, pilnas troškimo mylėti. „Galvojau, kad meilėje galiu išsiskleisti, deja, neįsivaizdavau kitokios meilės išraiškos nei seksas.“ Kaip pasakojo Žanas, pirmoji meilė baigėsi, nes mylimosios tėvai norėjo turtingo jaunikio, antroji baigėsi nužudytu negimusiu vaikeliu, nes merginai buvo svarbiau mokytis. Trečioji, pati brangiausia, tęsiasi iki dabar. Nors neskaistumas ir pornografija Žaną buvo baisiai sužaloję, Dievas iš tų baisybių išvedė į džiaugsmą. „Kad būčiau geras vyras ir geras tėvas, Dievas davė man vaikus, kurie moko mane būti gerą“, – sakė Žanas.
  Žano bičiulis Remigijus Kalakauskas dalijosi, jog šiais laikais merginos nebeteka, o vaikinai nebeveda. „Veda “merginos, ir tai pažeidžia normalią tvarką, vyras nebūna nei subrendęs, nei apsisprendęs šeimai. Šventoji Šeima pasižymėjo klusnumu, ir šiandieninėse šeimose be klusnumo nieko nebus. Remigijus sakė, jog kiekvienas vyras turi klausyti savo dvasios tėvo ir paklusti bei mylėti savo žmoną. Žmona turi klausyti savo vyro, bet ne aklai, o išmintingai.
  Po skanių pietų vyko penki teminiai užsiėmimai. Vienas jų buvo sumanytas tik vaikinukams, kitas - tik merginoms. Viena grupė buvo skirta draugaujančioms poroms, kitos dvi – visiems norintiems.
  Po teminių susitikimų atskirose grupelėse buvo laikas, skirtas susitikimui su Dievu. Jaunuoliai rašė savo žodį Dievui ir skaitė Jo žodį, skirtą jiems.
  Vakarinėje susitikimo dalyje, klube, koncertavo jaunimo grupė „Chebra“, bičiuliai Matas ir Dangiras. Jaunimas žaidė ir šoko. Šaunieji savanoriai rūpinosi ne tik jaunuolių patogumu, bet ir malšino jų alkį bei troškulį.

Irena Puodžiukaitė ir Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba