"Alfa" kurso savaitgalis


Šių metų sausio 31 ir vasario 1 dienomis, Senuosiuose Trakuose - Viešpaties apreiškimo vienuolyne, vyko Elektrėnų bažnytinio jaunimo ir Vievio sutvirtinamųjų "Alfa savaitgalio rekolekcijos. Susitikimo temos: " maldos prasmė jauno žmogaus tikėjimo kelionėje" ir "atgaila būdas palaikyti vienybę su Kristumi". Šiame "Alfa" savaitgalio susitikime  buvo ir daug liudytojų, kurie pasidalino tikėjimo kelione ir atgailos prasme ir patirtimi savo gyvenime. Išgyventa bendra malda žadino kartu ieškojimą prasmės kaip po "Alfa" kursų toliau keliauti tikėjime kartu draugytėje su Jėzumi ir jaunimu.