"Alfa" savaitgalis tėvams

Šių metų vasario 14 - 15 dienomis, Pavilnio rekolekcijų namuose - vienuolyne, vyko Elektrėnų ir Vievio Pirmosios Komunijos besiruošiančių vaikų - tėvų  "Alfa savaitgalio rekolekcijos. Susitikimo temos: "Vienatvė, Atpažinimas savęs, Kristaus vaidmuo". Šiame "Alfa" savaitgalio susitikimą vedė Kun. Algis Akelaitis ir Stasys Kazėnas. Šlovinimuose ir maldose kartu su mumis meldėsi  Gediminas Ivaškevičius ir Grajauskų šeima. Išgyventa bendra malda žadino kartu ieškojimą prasmės kaip po "Alfa" kursų toliau keliauti tikėjime kartu su Viešpačiu ir šalia esančiais.