Elektrėnų dekanato, jaunimo adventinis susitikimas


Šių metų gruodžio 13- 14 dienomis, Semeliškių parapijos bendruomenės namuose, vyko Elektrėnų dekanato: Aukštadvario, Semeliškių, Vievio ir Elektrėnų parapijų bažnytinio jaunimo adventinis susitikimas. Susitikimo tema: "Ateik Viešpatie į mano gyvenimą". Šiame trečiame dekanato jaunimo susitikime daugiau dėmesio buvo skirta bendrai maldai, advento laiko ir šv. Kūčių vakaro kriškčioniškai prasmei pažinti, per katechezę gilintis į klausimą:" ar prieš du tūkstančius metų gimęs Jėzus, šiandien yra susijęs su manim?". Jaunimas turėjo keletą praktinių užduočių, kuriu dėka galėjo labiau atpažinti save kaip mylimus Dievo vaikus ir giliau pažinti Dievo įsikūnijimą evangelijos žinioje. Bendra malda žadino rasti kartu maldos būdą, kurio dėka Dievas gali priartėti ir maitinti jaunas širdis.