Pasaulinės jaunimo dienos Madride

Kelionė į Pasaulines Jaunimo Dienas Madride.

Rugpjūčio 7 – 24 dienomis mūsų parapijos atstovai išvyko į Piligriminę kelionę- Pasaulines jaunimo dienas susitikti su popiežiumi Benediktu XVI. Nepabūgę karščio ir didžiulės minios 8 žmonės, tarp kurių buvo ir mūsų parapijos vikaras kun. Laurynas Visockas. Kadangi mūsų piligrimai nekeliavo visi kartu, todėl bus pasakojama apie dvi keliones, kurių tikslas buvo bendras- kartu pajusti Dievo artumą.

Pirmoji kelionė, tai mūsų parapijos choro narių bei patarnautojų istorija. Šių žmonių kelionė ėjo per Lenkiją, Magdeburgą(Vok.), Lionę(Pranc.), Mursiją(Isp.). Kelionės metu šie piligrimai tikrai nenuobodžiavo, nes jie keliaudami daug laiko buvo maldoje, taip pat, žaidė bendrus žaidimus bei vieni su kitais bendravo.Pirmoji viešnagė vyko Lione, vienuolyne. Ten jie buvo sutikti labai šiltai, anot piligrimų, visi tenais jiems šypsojosi, noriai aprodė jiems vienuolyną, taip pat, išsamiai pasakojo apie patį Lionės miestą. Antroji viešnagė buvo jau Mursijos mieste. Tenais dalyviai apsistojo šeimose, kuriose jie buvo sutikti irgi šiltai. Kaip pasakojo dalyviai, jie buvo apdalinti dovanomis. Ten buvę savanoriai su piligrimais bendravo labai noriai, šiltai ir nuoširdžiai. Iš čia mūsiškiai patraukė Madrido link. Šį kartą nakvynė buvo vienoje Madrido mokyklų, kartu su kitais lietuvių piligrimais.

Antroji kelionė tai mūsų parapijos vikaro kun. Lauryno, kuris keliavo su Komanda Viešpačiui Jėzui Kristui(KVJK), istorija. Jų kelias driekėsi per Varšuvą, Čenstakavą, Kudovą Zdroy(Lenk.), Prahą(Ček.), Niunbergą, Dresdeną(Vok.), Autuną(Pranc.) bei San Sebastiano miestą ir vyskupijoje esantį Irūno miestelį(Isp.) Kaip pasakojo kun. Laurynas visose nakvynės vietose, jie buvo laukti svečiai, kadangi buvo susitarta iš anksto. Nepaisant to, visi buvo sutikti labai šiltai, aprūpinti viskuo ko tik galėjo reikėti piligrimui. Kaip pats Laurynas sakė:„...buvom priimti kaip šeimos nariai...“ Madride jie apsistojo, taip pat, vienoje mokyklų, tačiau aplinkiniai žmonės buvo toli gražu ne iš Lietuvos. Tai įvairių tautybių jaunimas, susirinkęs to paties tikslo- pajusti Dievo artumą ir meilę. Anot Lauryno, tai buvo puiki patirtis, nes jie kartu turėjo puikią galimybę pasidalinti savo šalių patirtimi tikėjimo klausimais. Iš ten visi patraukė į Madrido oro uostą, kuriame ir vyko viso pasaulio jaunimo susitkimas, kuriame susitikimo ne tik mūsų, bet ir visos Lietuvos jaunimas ir tapo vienu trispalvėmis plėvesuojančiu kūnu.

Čia prasideda bendra mūsų piligrimų istorija. Visi susirinko į minėtą oro uosta, kur ir vyko didysis jaunimo susirinkimas. Dabar kiekvienam dalyviui buvo skirta tiek vietos, kiek gali išsitiesti vidutiniškas miegmaišis, tai ganėtinai nedaug, bet nei tai, nei ten siautusios audros nepalaužė jų dvasios bei noro likti. Kun. Laurynas pasakojo, kad kai pradėjo siausti nuožmi audra, žmonės nepradėjo nei panikuoti, nei bėgti nuo jos, visi grupelėse meldėsi ir audra nurimo. Gal būt po nakties daugelis buvo išvarginti, bet jie vėl atgavo jėgas, po netikėto popiežiaus rytinio pasimatymo su visu jaunimu, kaip kalbėjo ministrantas Edvardas, popiežius buvo vos už keleto metrų nuo jo. Ko gero visi buvo nemažiau apsidžiaugę pamatę šalia pravžiuojantį popiežių.

Kelionė atgal vėlgi buvo kiekvienos grupėlės skirtinga. Tačiau sugrįžo visi sveiki ir gyvi. Visi buvo pilni įspūdžių ir lyg dvasiškai atsinaujinę. Paklausti, ar norėtų dar sugrįžti į PJD, visi vienareikšmiškai atsakė TAIP. Kitos jaunimo dienos vyks po dviejų metų Rio de Ženeire - Brazilijoje.