Jaunimo stovykla Saldutiškyje


Liepos 19-25 dienomis Elektrėnų paprapijos jaunimas prisijungė prie Saldutiškio (Utenos r.) apylinkėse vykusios Kaišiadorių Vyskupijos Jaunimo Centro stovyklos. Stovyklai vadovavo programų koordinatorius N. Ramanauskas, ses. J. Jagminaitė bei mūsų bažyčios chorų vadovė L. Mažuolytė. Stovyklautojus maitinio ses. Dalia.

Stovyklos metu dalyviai dalyvavo įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose, šeštadienį plačiau susipažino su šv. ikonomis. Lekcijai vadovavo kun. V. Kirka. Po lekcijos kiekvienas dalyvis tyloje bei maldoje gamino savo šv. ikoną, kurios vėliau buvo pašventintos.

Taip pat stovyklautojai turėjo progą sudalyvauti liaudies šokių diskotekoje, žaisti daugybę bendrų žaidimų, dalyvauti orientaciniame žaidime, išbandyti laimę „Bingo“ vakare. Stovykloje buvo įrengtas paštas, todėl kiekvienas galėjo siųsti ir gauti asmenines žainutes.

Štai tokie yra dalyvių iš Elektrėnų parapijos atsiliepimai apie stovyklą:

Buvo labai labai linksma, visi žmonės draugiški, mieli. Po šios stovyklos , manau, tikrai kiekvienas išsivežė begalę nuostabių prisiminimų apie akimirkas, praleistas su žmonėmis stovykloje, apie keliones į save, kitą, vyskupiją, Jėzų ir Šventąjį raštą. Šios kelionės ir su jomis susiję edukaciniai užsiėmimai padėjo mums labiau pažinti, save, draugus. Manau, tokios stovyklos kaip ši, mums padeda gilinti ir stiprinti savo tikėjimą...

Stovykla suteikė daug naujos patirties, naujų pažinčių bei žinių. Kiekvieną dieną laukdavo vis kažkas naujo, užsiėmimai nebūdavo nuobodūs, stebindavo bei džiugindavo. Nors ir blogas oras buvo dvi dienas, jis nuotaikos mums nesugadino... J

Labai puiki šauni stovykla. Daug bendrystės, maldos ir naujos patirties…

Stovyklą vainikavo talentų vakaras, kuriame kiekvienas kažką galįs, turėjo progą tai parodyti visiems stovyklos žiūrovams. Komisijai atstovavo stovyklos vadovai. Šį kartą Elentrėnų panelių trio nušlavė pagrindinį talentų vakaro prizą.

Kitos dienos rytą visi su draugiškais apsikabinimais bei pasidalindami telefono numeriais atsisveikino iki kito susitikimo.