MIELI PARAPIJIEČIAI


Pagal bažnytinę teisę parapijos klebono pareiga yra kiekvienais metais aplankyti savo parapijiečius. Šiais metais lanko Elektrėnų gyventojus ir parapiją vikaras, kunigas Laurynas Visockas.
Lankymosi metu pašventins jūsų butą ir palaimins jūsų šeimą, mielai pasikalbės su jumis jums rūpimais klausimais, registruos parapijai reikalingą statistinę informaciją.
Prieš apsilankant kunigui jūsų name, parapijos atstovė su jumis suderins jūsų buto - šeimos aplankymo laiką. Šiuo metu kunigas lanko Saulės gatvėje gyvenančius parapijiečius.

Elektrėnų parapijos kunigai