Dėkojame geradariams !


Elektrėnų bažnyčia pasipuošė naujais suolais. Dėkojame visiems, kurie naujų suolų įsigyjimą parėmete aukomis. Dėkojame tiems, kurie aukojo šv. Kalėdų ir Velykų rinkliavose, jose surinkome 10.000 lt. Dėkojame už vardines aukas, jų paukota 38.820 lt. Už parapijos geradarius meldžiamės šv. Mišių aukoje sekmadieniais.

Vardinėmis aukomis naujų suolų gamybą parėmė šie aukotojai:

Adomaitienė Irena, Sodų g.

Adžgauskas Petras, Sodų g.

Akelis Gintautas, Geibonių km.

Antonevič Roman, Draugystės g.

Apanavičienė Aldona, Šviesos g.

Ašmenienė Nijolė, Pergalės g.

Ažubalis Kęstutis , Sodų g.

Bakelienė Janina, Pergalės g.

Baniukaitienė Marytė, Taikos g.

Baradulina Genė, Sodų g.

Bareikienė Albina, Draugystės g.

Barkuvienė Elena, Šviesos g.

Bernatavičienė Danutė, Sodų g.

Bernotienė Jadvyga, Dvaro g.

Bigienė Pranciška, Sodų g.

Biliukevičienė Nijolė, Pergalės g.

Binkauskienė Marija, Taikos g.

Blažonis Adolfas, Saulės g.

Blujus Pranas, Taikos g.

Borovik Valentina, Vilnius

Bredienė Ona, Draugystės g.

Budreckienė Zita, Šviesos g.

Bundzienė Ona, Šviesos g.

Burokas Vytas, Sodų g.

Burukienė Janina, Draugystės g.

Butrimavičienė Laima, Sabališkių g.

Chveduk Stanislav, Žiežmariai

Černiauskas Pranas, Draugystės g.

Česonis Julius, Dvaro g.

Čiudarienė Ona, Draugystės g.

Čiupailienė Marijona, Trakų g.

Denovagis Marijona, Sodų g.

Dimšienė Angelė, Trakų g.

Drulienė Anelė, Draugystės g.

Džiugelis Jonas, Sodų g.

Eimontas Alfonsas, Sodų g.

Eitminavičius Povilas, Šviesos g.

Endriukaitytė Silvelina, Draugystės g.

Frejuvienė Aldona, Trakų g.

Galinienė Danguolė, Pergalės g.

Gervienė Genovaitė, Sodų g.

Grašelis Vladislovas, Šviesos g.

Gudelienė Leonora, Šviesos g.

Ivanova Halena, Saulės g.

Jachimavičienė Stasė, Sodų g.

Janavičienė Romana, Sodų g.

Janavičius Juozas, Pergalės g.

Jankauskienė Antanina, Sodų g.

Jankauskienė Ona, Draugystės g.

Jarošienė Genė, Šviesos g.

Jasinauskas Vytautas, Neveronys

Jasukaičiai, Alinkos g.

Jurkevičienė Marijona, Trakų g.

Kanapickienė Ona, Alinkos g.

Karpavičienė Leokadija, Trakų g.

Karvelienė Anastazija, Draugystės g.

Kasparavičienė Ona, Sodų g.

Katukevičienė Genė, Draugystės g.

Kazlauskienė Domicėlė, Taikos g.

Kuzinevičienė Juzė, Draugystės g.

Kleinienė Nijolė, Pergalės g.

Visockas Laurynas, Atgimimo a.

Kubilius Vaidas, Sabališkės

Kulevičius Juozas, Pergalės g.

Kumeliauskaitė Rasa, Sodų g.

Kurlavičienė Adelė, Šviesos g.

Kutko Elena, Šviesos g.

Laimutienė Jadvyga, Sodų g.

Leipuvienė Ona, Šaltinio g.

Liupševičienė Marijona

Lukšienė Genovaitė, Rungos g.

Makarevičienė Aldona, Šviesos g.

Makūnienė Ona, Šviesos g.

Malevičiūtė Birutė, Trakų g.

Matvijenko Jadvyga, Sanatorijos g.

Meškauskienė Irena, Sodų g.

Misiūnienė Marytė, Saulės g.

Moška Stasys, Sodų g.

Nausėdienė Salomėja, Saulės g.

Petravičienė Aldonas, Sodų g.

Petutienė Anelė, Sodų g.

Pliskauskas Jonas, Sodų g.

Pliskauskienė Veronika, Sodų g.

Pranukevičienė Zita, Šarkinės g.

Purienė Eugenija, Taikos g.

Račkauskienė Pranė, Šviesos g.

Rakauskienė Vida, Sabališkės

Rinkevičienė Janina, Sodų g.

Ručinskas Rimtautas, Saulės g.

Saičikienė Ona, Šviesos g.

Sajeta Česlovas, Šarkinės g.

Sakalauskienė Marija, Šviesos g.

Sedziniauskienė Ona, Pergalės g.

Sidanevičienė Alytė, Draugystės g.

Sidriniauskienė Ona, Pergalės g.

Simanavičienė Danutė, Taikos g.

Sinkevičienė Marytė, Sodų g.

Skaramakienė Palmira, Sodų g.

Sladkevičienė Stefa, Draugystės g.

Sladkevičius Vaclovas, Sodų g.

Sodonienė Albina, Sodų g.

Stankevičius Kazys, Šviesos g.

Stardauskas Romas, Elektrinės g.

Suslavičienė Vanda, Šviesos g.

Šadunskienė Aldona, Trakų g.

Šakienė Ona Rasutė, Pergalės g.

Šereipeikienė Ana, Šviesos g.

Šeškevičienė Albina, Sodų g.

Šeškevičienė Janina, Dvaro g.

Šiošinis Juozas, Alinkos g.

Šlivinskas Jonas, Šviesos g.

Šv. Mikalojaus parapija, Vilnius

Švedienė Danutė, Draugystės g.

Taletavičienė Milda, Pergalės g.

Vaiciukevičius Algis, Sodų g.

Vankevičienė Ona, Geibonių km.

Venekienė Ona, Sodų g.

Verbyla Juozas, Šarkinės g.

Vičkačkienė Aldona, Trakų g.

Vilkelienė Rima, Pergalės g.

Vlasinkienė Nijolė, Sodų g.

Zarembienė Lionė, Draugystės g.

Znaidauskienė Michalina, Sodų g.

Zujūtė Marytė, Draugystės g.

Žemaitaitienė Adelė, Taikos g.

Arlauskas Antanas, Šviesos g.

Čiupailienė Ona, Dvaro g.

Čiupala Stanislovas, Atgimimo a.

Frejutė Lina, Raistinės g.

Janonis Juozas, Draugystės g.

Kazlauskienė Albina, Draugystės g.

Klumbys Aleksandras, Samanykščio g.

Kmelnickas Darius, Paparčių km.

Maciulevičienė Danutė, Saulės g.

Paražinskas Vytautas, Alinkos g.

Rastenis Vytautas, Geibonių km.

Raulinaitis Rimantas, Geibonių km.

Sabaliauskas Jonas, Atgimimo a.

Stirna Saulius, Gabriliavos km.

Talutis Marius, Atgimimo a.

Vaitukaičiai Kęstutis ir Zita, Ąžuolyno g.

Viedarienė Emilija, Draugystės g.

Virbalienė Adelė, Sodų g.

Židonis Vidas, Draugystės g.