Parapijos Piligriminė išvyka į Žemaičių Kalvarijos atlaidus.


Einame Žemaičių Kalvarijos kalnus.


Liepos 7 d., 39 Elektrėnų parapijiečiai autobusu išvyko į Žemaičių Kalvarijos Didžiuosius atlaidus, kurie vyksta liepos 1-12 dienomis. Tarp kelionės dalyvių buvo ir parapijos klebonas, mons. Jonas Sabaliauskas, bei vikaras kun. Laurynas Visockas.

Nuvykę tikintieji, taip pat, turėjo progą pasižvalgyti po miestelio apylinkes.

12 valandą Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje buvo aukojamos šventosios Mišios, kurioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis. Taip pat, mišias koncelebravo Telšių Vyskupas Jonas Boruta, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, bei daugelis kitų kunigų.

Po šv. Mišių, visi susirinkę ėjo 20 stočių Kalvarijų kalnų procesiją. Jos metu kai kuriose stotyse Telšių vyskupas ir kunigai kalbėjo tikintiesiems.

Nepaisant nuovargio dėl karščio, nuotaika buvo pakili ir linksma, nusivylusiųjų nebuvo.