Naujas Parapijietis

Š.m. Gegužės 14 dieną mūsų bažnyčioje buvo pakrikštintas Titas.