Garbingas svečias

Popiežiaus garbės prelatas Juozas Pečiukonis


Lapkričio 28 d., I-mąjį Advento sekmadienį, Elektrėnų bažnyčioje šv. Mišių aukoje koncelebravo ir homiliją pasakė Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčios klebonas, popiežiaus garbės prelatas Juozas Pečiukonis, šiuo metu besigydantis Abromiškių reabilitacinėje ligoninėje. Linkime garbingajam prelatui sveikatos ir nuoširdžiai dėkojame už gaivų žodį Advento kelionės pradžioje!