Atlaidų akimirkos (papildymas)

Sakralinės muzikos koncerto klausosi Elektrėnų miesto garbės pilietis Pranas Noreika

Padėka atlikėjams - solistei I. Milkevičiūtei, vargonininkui L. Digriui, vargonų meistrui L.Pikučiui"Palinkėkite vieni kitiems ramybės..."

Padėka miesto ir bažnyčios statytojui Antanui Arlauskui

Padėka chorui "Salve"

Padėka Elektrėnų šaulių kuopai už meilę Dievui, Tėvynei ir Bažnyčiai

Padėka už krikščioniško verslo puoselėjimą UAB "Būsto pasaulis" vadovams

Padėka už krikščioniško verslo puoselėjimą UAB "IVIS" vadovams

Padėka už sąžiningą darbą Vincui Juškevičiui

Padėka tremtinių atstovei Silvestrinai Endriukaitytei

Padėka Onai Rasutei Šakienei už meilę šiam kraštui
Apdovanojamas savivaldybės administracijos direktorius Henrikas Petrauskas

Apdovanojamas Elektrinės direktorius Pranas Noreika

Paminklas skirtas čia buvusiems kaimams atminti

Atidengiamas paminklas svarbiausioms Lietuvos valstybingumo datoms atminti

Atidengiamas paminklas Elektrėnų parapijai

Klebonas J. Sabaliauskas skaito maldą už Tėvynę
Palaimintas vanduo pilamas į akmenį

Atidengiamas paminklas Elektrėnų 50 m. jubiliejui
Fotografavo Julijia Kirkilienė www.kronika.lt