Šv. Kalėdų švenčių pamaldų tvarka


Gruodžio 24 d. (penktadienis) - Kūčių ryto Šv. Mišios - 10 val.

Gruodžio 24 d. (penktadienis) - KALĖDŲ NAKTIES ŠV. MIŠIOS - 21 val.
Melsimės už vaikus ir šeimas.

Gruodžio 25 d. (šeštadienis) - KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS - 9 val.
KALĖDŲ DIENOS ŠV. MIŠIOS VAIKAMS IR JAUNIMUI – 11 val.
Melsimės už vaikus ir šeimas.
Šv. Mišių rinkliava bus renkama naujų bažnyčios suolų gamybai.

Gruodžio 26 d. (sekmadienis) – Šventosios Šeimos šventė
Šv. Mišios – 8.30, 10 ir 12 val.

Gruodžio 27 d. (pirmadienis) – Šv. Jono, apaštalo ir evangelisto šventė
Šv. Mišios – 10 ir 18 val. Bus laiminamas vynas.

Gruodžio 31 d. (penktadienis) - Padėkos už 2010 m. Šv. Mišios – 10 ir 18 val.
Po vakarinių šv. Mišių Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki 20 val.

Sausio 1 d. (šeštadienis) - Naujieji Metai; Švč. Marijos-Dievo Gimdytojos iškilmė Šv. Mišios - 12 val.
Švč. Marijos-Dievo Gimdytojos (Naujieji Metai) - katalikams privaloma iškilmė.

Sausio 2 d. (sekmadienis) – VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai)
Šv. Mišios – 8.30, 10 ir 12 val.
Bus laiminama kreida, auksas ir smilkalai.


Šv. Kalėdų rinkliava bus skiriama naujų bažnyčios suolų gamybai.
šv. Kalėdų švenčių šv. Mišiose bus meldžiamasi aukotojų intencija už šeimas ir vaikas.