Kristaus Karaliaus iškilmė


Lapkričio 21 d., sekmadienį, švęsime liturginę Kristaus Karaliaus iškilmę. Po sumos iki 12 val. šv. Mišių vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija.