Mes, tikintieji, turime didžiulę malonę – būti Dangaus Karalienės vaikais. Visada, ar patirdami gyvenimo džiaugsmus, ar skausmus, galime Jos prašyti užtarimo pas Dievą tvirtai žinodami, kad mūsų maldos bus išklausytos. Jau tapo tradicija mūsų parapijoje spalio mėnesį, kai tikintieji garbina Švč. Mergelę Mariją Rožinio malda, parapijos vaikučius, pavasarį pirmą kartą Jėzų priėmus į savo širdeles, suburti sekmadieniais bažnyčioje garbinti Dangiškąją Motiną. Vaikai gieda, meldžiasi rožinio malda, dėkoja Jai, atsiprašydami už klaidas, prašydami malonių, dalyvaudami šv. Mišiose.

Spalio pabaigoje parapijoje švenčiame didelę šventę, kurioje vaikai, iškilmingai sustoję prie Marijos, pasižada būti mylinčiais Jos vaikais, pasirinkdami Ją savo Globėja ir Gynėja, prašydami padėti visuose gyvenimo reikaluose. Šiais metais rožinio malda spalio mėnesį meldėsi 22 vaikai, jų šeimų nariai. Dėkojame tėveliams už gražų krikščionišką vaikų auklėjimą.
 Mokytojos  Rita ir Marytė