Choras katalikų bažnyčios liturgijoje

Lektorė doc. dr. Danutė Kalavinskaitė
Dirigentas LMTA doktorantas Linas Balandis
Atlieka Vilniaus berniukų ir jaunuolių choras "Ąžuoliukas"

Elektrėnų Švč. M. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje 
Lapkričio 13 d. 11 val.