Informacija parapijos jaunimui


Parapijos jaunimą kviečiame sekmadieniais į tarnystes:
giesmių repeticija 11.15 val.
patarnauti 11.30 val.

Penktadieniais (išskyrus trečiajį mėnesio penktradienį) 16 val. jaunimas yra kviečiamas melstis kartu Dievo Gailestingumo vainikėlį ir kitomis maldomis.

Trečiaisiais mėnesio penktadieniais 18.30 val kviečiame parapijos jaunimą Švč. Sakramento adoracijos maldai.

Bažnyčioje buriamas naujas vaikų ir jaunimo choras, norinčius ir turinčius balsą, kviečiame kreiptis į vargonininkę Rūtą 864821072. Repeticijos vyksta sekmadieniais 11.15 val. choro klasėje, esate laukiami.

Norinčius jaunuolius tarnauti Dievui prie Altoriaus, kviečiame kreiptis į kunigus prieš ir po Šv. Mišių.