Pirmosios Komunijos šventė

Birželio 5 d., sekmadienį, Tėvo dienoje, 12 val. vyks Pirmosios Komunijos šventė.
Kviečiame pasimelsti už vaikus ir jų šeimas.