Gegužinės pamaldos

Nuo seno gegužės mėnuo yra skirtas Švč. M. Marijos garbei.
Šį mėnesį bažnyčiose švenčiamos gegužinės pamaldos,
giedama Švč. M. Marijos litanija, taip pat kitos maldos.
Mūsų bažnyčioje gegužinės pamaldos vyks:
šiokiadieniais - 18.30 val.
šeštadieniais-sekmadieniais - 9.30 val.

Kiekvieną gegužės mėnesio sekmadienį gegužinės pamaldos
tradiciškai vyksta ir Guronyse, Rožinio slėpinių kelio
Šv. Juozapo koplyčioje, po šv. Mišių, pradžia – 15.30 val.