Sveikiname

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

Linkime patirti meilę, kuri stipresnė už mirtį, galingesnė už nuodėmę ir visokį blogį, apsireiškusią nukryžiuotame ir prisikėlusiame Kristuje – Velykinėje paslaptyje.

Parapijos kunigai: kun. mons. J. Sabaliauskas,

kun. L. Visockas, kun. S. Čiupala