Vaikų išvyka į Dievo Gailestingumo šventovę ir Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčią


2011 metus Lietuvos vyskupai paskelbė Dievo Gailestingumo metais, ragindami puoselėti piligrimystę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę.

Šių metų kovo 31 d. Elektrėnų pradinės mokyklos vaikų maldos grupelė, vadovaujama mokytojos M. Kuliešienės, vyko į piligriminę kelionę. Vilniuje vaikai aplankė Dievo Gailestingumo ir Aušros vartų šventoves. Dievo Gailestingumo šventovėje vaikučiai dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje ir Šv. Mišiose, giedojo ir meldėsi drauge su kitais tikinčiaisiais.

Malonu, kad kelionėje grupelę lydėjo ir drauge meldėsi parapijos vikaras kun. Laurynas. Tikiuosi, kad ir ateityje parapijos vaikučiai noriai vyks į piligrimines keliones aplankyti Dievo ir Marijos šventoves, garbins Dievą ne tik malda, bet ir gerais darbais.