Kvietimas

„ Žmogus tiek gauna gailestingosios Dievo

meilės, Jo gailestingumo, kiek pats viduje

pasikeičia tokios meilės artimo dvasia“

(plg.Joną Paulių II)

Visus ir kiekvieną kviečiame š. m. balandžio 30 d. švęsti vigiliją dėkojant Dievui už Gailestingumą ir laukiant Popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbimo palaimintuoju

20 val. katechezė (pasitelkiant vaizdo ir garso įrašais) apie Popiežių Joną Paulių II

21 val. Švč. Sakramento adoracija

* Dievo Gailestingumo vainikėlis, litanija

* Jono Pauliaus II maldos

Moksleivių gailestingumo liudijimas darbais: atvirukų paroda ir dovana parapijiečiams.

Elektrėnų Švč.Marijos kankinių karalienės parapija