"Alfa" rekolekcijos

,,Alfa” rekolekcijos įvyko!
Žiemiškai šaltą ir labai slidų sausio penktadienį Elektrėnų parapijoje vykstančio ,,Alfa“ kurso kursantai su šeimos nariais ir bičiuliais vyko į rekolekcijas. Kas sutuoktinį, kas dukrą ar draugę pasivadinę drauge. Iš viso penki ekipažai :) , rūpestingai lydimi vikaro kunigo Tado Piktelio.
Glaudėmės šiltuose ir jaukiuose Semeliškių parapijos namuose. Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčioje šventėme Eucharistiją, meldėmės ir giedojome... Širdyje prašėme malonių ir Dvasios prisilietimo... Žiūrėjome filmą ,,Trobelė“. Kartu išgyventa istorija palietė kiekvieną širdį. Dalindamiesi supratom, kad atleidimo klausimas artimas kiekvienam žmogui. Liko daug iškilusių klausimų ir tikriausiai neišsakytų minčių. Nuovargiui po savaitės rūpesčių ir darbų lipdant akis, išsiskirstėme ilsėtis. Šeštadienio rytmetį pradėjome šlovinimo giesmėmis ir maldos skaitiniais. Po sočių ir skanių pusryčių smarkiai darbavomės- dalyvavome Švento Rašto skaitymo pradžiamokslyje, kurį vedė Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos Rezidentas kunigas Mozė Mitkevičius. Tai buvo įdomiausia rekolekcijų dalis, vėliau sakys dauguma rekolekcijų dalyvių. Būtinai ieškosime kitų susitikimų su įdomiai ir suprantamai kalbančiu kunigu Moze! Prie pietų stalo šventė tęsėsi žmogiškai džiugiai :) . Rekolekcijas užbaigėme Švč. Sakramento adoracija, Atgailos sakramentu ir Eucharistijos šventimu. Sušalę kūnu labai šaltoje bažnyčioje, bet sušildyti ir pasotinti dvasioje, prie arbatos puodelio džiaugėmės: kaip smagu, kad buvo dvi kartos, viena kitą papildydamos ir praturtindamos. Kaip gerai, kad kartais pavyksta pasižiūrėti prasmingą kino filmą ir tiesiog pasikalbėti. Kaip smagu pabūti su kunigu, kuris atveria akis ir ausis svarbiausiai gyvenimo Knygai... Daugelis žadėjome pradėti skaityti Šventąjį Raštą :) .
Tokie susitikimai buria, vienija, augina  bendruomenę. Esame vieno Tėvo vaikai, vienos Bažnyčios ugdytiniai. Lauksim kitų švenčių, susitikimų, progų pabūti kartu. Likime su Dievu...


Vita Norkūnienė