GrabnyčiosVasario 2 d. (ketvirtadienį) Kristaus
Paaukojimas - Grabnyčios
Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją - "šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę".

Šv. Mišios 10 ir 18 val. - šventinamos žvakės ir einama žvakių procesija.
Vasario 3 d. (penktadienį) šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys
Šventasis Blažiejus mirė apie 315-316 metus. Gydytojas, kilęs iš Kapadokijos (Maž. Azija). Tapo atsiskyrėliu, vėliau išrinktas vyskupu. Pasak legendos, būdamas kalėjime, stebuklingai pagydė berniuką, kuris duso gerklėje įstrigus žuvies ašakai.

Šv. Mišios 18 val., šventintomis ir sukryžiuotomis žvakėmis  priliečiamas tikinčiųjų kaklas, maldomis prašant apsaugoti arba gydyti juos nuo kaklo, gerklės ir balso stygų ligų.

Vasario 5 d. V eilinis sekmadienis
šv. Agota, mergelė, kankinė
Šventoji Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249-251m.). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo - tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.

Šv. Mišios 8.30, 10 ir 12 val., šventinama duona ir vanduo.